*اخطاریه* کاربر محترم بنا به دستور مقام محترم قضایی ، شبکه مجازی کینگ اچ دی به علت تولید و انتشار محتوای غیراخلاقی و اقدامات مجرمانه علیه امنیت اخلاقی توقیف گردیده و کلیه عوامل آن دستگیر شده اند. شما نیز به عنوان عضو و دنبال کننده این شبکه مورد شناسایی...
2 Апр 2018
...
2 Апр 2018